Fra 14. mars begynner de forhåndsutfylte skattemeldingene å komme. Åpner du den ikke, blir den likevel sendt. Men du er uansett ansvarlig for innholdet. Og hva om du går glipp av fradrag?

7 sjekkpunkter du bør følge opp er:

  1. Rentefradrag. Er du samboer må rentene fordeles mellom dere. Uansett bør fradraget sjekkes.
  2. Foreldrefradrag rapporteres normalt på en av foreldrene og fordeles mellom foreldrene av dere selv. Sjekk at riktig sum er rapport inn. Husk at omveien til barnehagen også legges inn her.
  3. Reisefradrag: Egenandelen er kraftig redusert. For 2022 gis det fradrag for utgifter utover fjorten tusen kroner.
  4. Tap ved salg av aksjer er fradragsberettiget.
  5. Tap ved salg av bolig er fradragsberettiget hvis gevinsten hadde vært skattepliktig.
  6. Gaver til frivillige organisasjoner kan være fradragsberettiget. Ta kontakt med mottaker om gaven ikke er ført opp i skattemeldingen.
  7. Sjekk sammenstillingsoppgaven fra arbeidsgiver for feil. Er du rapportert inn for 12 måneder firmabil, selv om du begynte i juli? Er den skattefrie kjøregodtgjørelsen på kr 3,50 pr kilometer innrapportert som skattepliktig? Dette kan være minst like aktuelt for dere som er ansatt i eget selskap. Er firmabilen solgt og du har glemt å fortelle regnskapsfører dette, vil innrapporteringen fortsette til du gir beskjed, eller salgskontrakten blir levert til regnskapskontoret.

Frist for skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er den 30.4. mens næringsdrivende og næringsdrivendes ektefeller har frist til 31.5. Oppdager du en feil i skattemeldingen du har sendt inn, kan du sende en korreksjon uten at noen klage er nødvendig.