Det er mange som melder om feil i grunnlagene for skattekort for 2023. Blant feilene som har blitt registrert, er alt for høye gjeldsrenter til fradrag, eller alt for høye innskuddsrenter til inntekt. Enkelte har opplevd dramatiske feil som kunne ha generert betydelig restskatt, eller så høyt skattetrekk gjennom året at det ville skapt en vanskelig økonomisk hverdag for hver enkelt.

Lierfoss Regnskap AS anbefaler alle å gå igjennom grunnlagene for skattekortet for 2023, enten man er næringsdrivende, eller ansatt. Korriger tall som er feil og ta hensyn til endringer som bare du selv kjenner til. Dette kan for eksempel være nye lån, eller høyere lønn. Du kan sjekke og endre skattekortet ditt her.

Når dette er gjort, går du det nye året tryggere i møte, med tanke på riktigere skattetrekk gjennom året . Og vi ønsker alle våre kunder et Godt Nytt År!