Fra 1.1.2022 endres regelverket for obligatorisk tjenestepensjon, populært kalt OTP. Nå skal alle med i bedriftens pensjonsordning. Også de som har små stillinger, eller er under 20 år.

Fra 2022 skal selv femtenårige ringevikarer være med i pensjonsordningen. Arbeidsgiverne har fått et halvt år på å gjennomføre endringen i tråd med regelverket. Samlet inntekt under ett tusen kroner i året gir ikke plikt til tjenestepensjon. For øvrig skal alle over 13 år være med i pensjonsordningen, dersom bedriften er forpliktet til å ha dette.

For unge og ansatte i deltidsstillinger er den utvidede rettigheten godt nytt. Mange har tidligere ikke hatt rett til tjenestepensjonsordning, fordi innslagspunktet var minimum ett grunnbeløp i folketrygden. Disse får nå pensjon fra første krone. For eldre arbeidstakere er det også varslet endringer som gir utvidet rett til tjenestepensjon. Den øvre aldersgrensen for tjenestepensjon er satt til 75 år.

For arbeidsgiverne innebærer endringen mer arbeid og høyere kostnader. Mange ansatte, eller utstrakt bruk av ringevikarer, vil trolig kreve vesentlig mer oppfølging enn tidligere, ettersom det skal gjøres løpende inn- og utmeldinger på alle ansatte og ikke bare de som har faste stillinger av vesentlig størrelse.

Erfaringer viser at tjenestepensjon er et felt som lett kan bli litt forsømt ute i bedriftene. Det lett å tenke at avtale om tjenestepensjon er inngått og fakturaene blir betalt. Alt er i orden. Men tjenestepensjonsordningen krever jevnlig oppfølging. OTP er en ytelse som gir økonomiske rettigheter for den enkelte ansatte. At bedriften har en avtale og betaler i tide, er derfor ingen garanti for at alle som har krav på OTP i selskapet, er med i avtalen. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at alle nye medlemmer meldes inn i tide. De som slutter må meldes ut. I tillegg har det vært praksis at man går inn og regulerer grunnlaget jevnlig, samt gir beskjed når noen er borte over lang tid. Tar man lett på dette, kan man risikere å betale tjenestepensjon for ansatte som har sluttet for lenge siden og har OTP hos ny arbeidsgiver. Det er ingen automatikk i at man kan melde ut fra ordningen langt tilbake i tid. Så det er viktig å følge med.

Sesongansatte skal etter regelverket behandles som deltidsansatte i denne sammenhengen. Dette innebærer tjenestepensjonsordning for juletreselgere og jordbærplukkere som ansettes for kort tid, dersom foretaket allerede er forpliktet til å ha OTP for ansatte.

Enkelte bedrifter ønsker å betale inn et høyere beløp til de ansattes tjenestepensjon. I slike tilfeller er det viktig å være klar over at forhøyet ytelse utløser skatteplikt, da dette er en fordel i arbeidsforhold på linje med helseforsikring, fri bil, eller fri telefon. Forhøyet sats for OTP lønnsinnberettes med det beløpet som overskrider minstesatsen. Årsaken er selvfølgelig at høyere innbetaling, gir mer i pensjonsutbetaling.

Tidligere har det vært unntak for eiere av bedriftene. Så langt tyder mye på at dette videreføres.

Vi anbefaler at det tas kontakt med tjenestepensjonstilbyder for å avklare nøyaktig hvilke endringer som er nødvendige for hvert enkelt foretak og at det samtidig gjøres en oppdatering av medlemsregisteret i ordningen.

Kilde: Sticos