Årsskiftet medfører at næringsdrivende har litt ekstra å huske på. Her forsøker vi å samle litt informasjon.

Julegaver til ansatte og styret:

Grensen for gaver i 2021 er 5 000 kroner. Beløpet inkluderer også gaver fra forretningsforbindelser via jobben. Hver krone utover dette er skattepliktig. Utover maksimalsats er det i tillegg adgang til å gi ansatte skattefrie gaver ved spesielle anledninger, som bryllup, runde år, eller ved foretakets eget jubileum. Ta kontakt med oss for maksimalsatser.

Julebord:

Såkalte velferdstiltak er ikke skattepliktig for mottaker så lenge tiltaket holder seg innenfor rimelighetens grenser og ikke mer enn det som er vanlig i arbeidslivet. «Alt» er lov på julebordet. Øl, vin, sprit og tobakk. Samboere og ektefeller. Men fornuften må råde.

Før nyttår:

Sørg for at det er dekning på skattetrekkskontoen for hver krone som er trukket fra lønn ved utbetalinger i november og desember den 31.12. Dette er de ansattes penger – ikke bedriftens.

Sjekk mellomregningskontoen i selskapet. Normalt er dette konto 2910. Denne skal være i null ved årsskiftet. Dere får disse utskriftene tilsendt hver regnskapsrapportering fra oss. Betal inn før nyttår hvis du skylder penger.

Husk å lese av kilometerteller på firmabiler.

Tell varelageret. Verdien som oppgis skal være innkjøpspris uten moms. Sidene skal være nummererte og listen summeres med total varebeholdning før du signerer. Ta høyde for redusert verdi på ukurante varer.

Lønn og utbytte:

Lønn beregnes først og utbetales etterpå. Dette bør det ikke være noen tvil om. Dersom du tar ut pengene først og lønn må etterberegnes, oppfylles normalt ikke kravet til dekning på skattetrekkskontoen.

A-meldingen har frist rett over nyttår. Det er viktig å få med alt som skal innrapporteres. Kjøregodtgjørelse, bonus, fri telefon, fri bolig osv. Send årsoppgaver fra forsikringsselskaper og tjenestepensjonsordning. Dette må dere ofte hente på hjemmesiden selv. Selskapene har gjerne et eget skriv som heter «lønnsinnberetning», eller årsoppgave.

For å ta ut utbytte må det være akkumulert overskudd tidligere år som utbyttet kan hentes fra. Det er klare regler for utbytte, ikke minst hvordan dette skal gjøres og hvor mye som kan tas ut. Dette vedtas i generalforsamlingen. Opp til kr 639 250 kroner i året lønner det seg normalt å ta ut lønn, fremfor utbytte. Dette vil imidlertid kunne påvirkes av øvrige inntekter.

Årsskifte:

Alle bilag med fakturadato 2021 skal bokføres i desember. Dette gjelder uansett når de blir betalt, eller kreditert. Bedriften sparer penger når vi slipper å etterlyse, eller gjøre endringer. Dessuten er det gjerne momsfradrag.

Til årsoppgjøret:

Aller helst vil vi ha alt samlet. Årsoppgaver, endring av adresse, antall barn, sivilstand, eller kjøp og salg av løsøre og eiendom ønsker vi opplysninger om så snart som mulig.  Send også varetelling og kjørebok. Vi trenger informasjon om utført arbeid som ikke er utfakturert pr 31.12. Ta høyde for skatt på overskuddet for 2021 med utgangspunkt i overskuddet hittil i år. Dette finner dere både i rapporter og periodebrev ved hver regnskapsrapportering.

Dette må du vite:

Enhver håndtering av kontanter medfører krav om føring av kasse og kassetelling. Ikke ta imot kontanter om du vil unngå dette.

Det er ikke noe galt i å legge kostnadene mot slutten av året, når foretaket kan se at det er midler til det. Men det er forskjell på hvordan forskjellige kostnader påvirker overskudd og skatt. Spør oss, hvis du lurer.

Betal alt via bankkontoen til selskapet. Kontantbetaling til leverandør på 10 000 kroner eller mer i løpet av ett år, medfører tap av fradragsrett for både kostnad og moms. Dette gjelder også bruktbiler og kjøp fra privatpersoner.

Ikke bruk firmakontoen til private transaksjoner, eller bland økonomien, hvis du har flere foretak.

Samarbeid er nøkkelen

Vi forventer ikke at dere nødvendigvis liker alt vi forteller. Eller at det alltid passer at vi ringer. Men vi er avhengige av kunden for å komme i mål. Gi beskjed om det ikke passer. Vår jobb er å holde dere informert om det dere trenger å vite, både det som dere synes er positivt og det som kanskje ikke er like hyggelig fra deres ståsted. Vi tipser dere om tiltak dere bør, eller kan gjøre, men forteller også hva dere ikke kan gjøre. Det er viktig for oss er at dere får mest mulig nytte av våre kunnskaper og erfaringer. Vi er bedriftens rådgiver. Så bruk oss! Med en profesjonell rådgiver skal foretaket kunne finne fordeler og unngå fallgruver.

Faste rutiner for å sikre bedriftens overlevelse

Priser, avtaler og fordringer: Sett av fem minutter til å sjekke prissettingen på varer og tjenester hvert år. Selskapets salgspriser bør være fornuftige i forhold til hvor mye tid og ressurser som brukes. Kanskje bør enkelte ting kuttes ut helt? Bedriften kan ikke bruke fakturerbar tid på sysler som ikke går i pluss, hvis det ikke er nødvendig.

Ta gjerne en gjennomgang over fordringene samtidig. Er noen av dem gamle? Er det på tide å kreve forhåndsbetaling? Stanse leveranser? Korte ned kredittiden? Ved god oppfølging reduseres risiko for tap. Og mindre tap gir bedre bunnlinje. Mange har erfart betydningen av å stanse leveranser. Er kunden avhengig av det du leverer, er dette et effektivt virkemiddel.

Kostnadene har trolig økt siste år. Er foretakets priser til kunder justert tilsvarende? Er prisene konkurransedyktige i forhold til markedet for øvrig? Hvis ikke, kan den ekstra kostnaden forsvares? Eller kan selskapets egne kostnader reduseres? Be om tilbud fra en annen strømleverandør, bank eller forsikringsselskap. Det er gratis og uforpliktende. Det kan også være aktuelt å redusere bruk av innleid hjelp og ansette flere,  eller kutte ut en firmabil og betale kjøregodtgjørelse for bruk av privatbil i stedet. Forståelse av eget regnskap kan være en nøkkel til å øke fortjeneste og redusere tap. Spør oss om de største kostnadspostene i selskapet og hvordan det har utviklet seg i forhold til fjoråret. Det kan være betydelige summer å spare på en årlig gjennomgang på kostnadssiden.

Oppfølging: Intet foretak overlever på visjoner og flinke folk. Det må være kontroll og oppfølging hele veien. Når bunnlinja er pen og håpet er lysegrønt er det hyggelig å ta et møte med oss, eller følge opp betalinger og regnskapsrapporter. Hvis det ikke går så bra, forsvinner den lystbetonte delen raskt. Men det er da foretaket trenger ekstra oppfølging. Det er da ledelsen trenger å sette seg ned og se på hvilke tiltak som bør gjøres og hva som har endret seg. Å slippe taket fordi det er ubehagelig medfører nesten alltid ekstra problemer. Da kommer det fort renter, bøter, inkasso og manglende leveranser. Skulle det være helt håpløst, er du kanskje tjent med å vurdere om driften skal fortsette som før, heller enn å pine deg selv gjennom dagene. Da er det viktig å få en forståelse av om problemet er midlertidig, eller permanent. Og hva årsaken er.

Be om utsettelse, hvis bedriften trenger det. Send en epost, om du ikke orker å ta en telefon. Det er dessverre mange som har merket effekten av langvarig pandemi over hele verden og vi ønsker å bistå enten det går bra, eller dårlig. Ingenting blir bedre av flere problemer.

Vi anbefaler at det jevnlig utbes moms -og skatteattest på samarbeidspartnere med tanke på solidaransvar. Dette er særlig aktuelt i byggebransjen. Husk også personallister og HMS-kort der hvor det er aktuelt. Pass på at de ansatte benytter pålagt verneutstyr og at alle er forsikret. Svikt i disse rutinene kan koste dyrt.

Har du vært igjennom hele denne listen, er du godt i gang med å få kontroll i egen bedrift!