Julebord kan stort sett bli det dere vil, innenfor rimelighetens grenser. Vin, sprit, øl, tobakk, mat, fotballkamp, opera, eller bowling. Nå også på Teams!

Har foretaket ansatte? Tilsvarer ansatte uten eierinteresser, eller nært slektskap, full stilling? Da kan dere ha julebord og andre velferdstiltak.

Så lenge selskapet holder seg innenfor den kostnaden som er vanlig i arbeidslivet, tiltaket tilbys en betydelig andel av de ansatte og formålet er å øke trivsel og velferd, vil tiltak som julebord, eller sommerfest, normalt være skattefrie for deltakerne. Et velferdstiltak kan like gjerne være noen runder bowling, som en helg på hotell med alle ansatte. Det kan også være felles aktiviteter som bedriftsidrettslag, båttur, eller reise til fotballkamp, teater eller konsert. Både mat, reise, opphold, alkohol, inngangsbilletter og tobakk kan dekkes. Stikkord er fellesskap og rimelighet.

Julebord på Teams

God mat, gode kollegaer og godt drikke er ikke å forakte, enten det foregår på Teams, eller på restaurant.

Etter at koronapandemien rammet verden, har det blitt vanskeligere og tidvis umulig å holde felles julebord for alle ansatte i større bedrifter. Dersom ditt foretak er i et område som opplever restriksjoner, eller nedstenging, kan du i stedet arrangere et digitalt julebord.

Jobben spanderer mat og drikke, mens selve julebordet foregår på Teams, eller liknende plattformer. Formålet med å være sammen om noe annet enn jobb, vil anses som innfridd. Og det er ikke vanskelig å se for seg at et julebord fra hver enkelt ansatts egen stue, med innslag fra kjæledyr, smårot etter ungene og naboenes julelys som bakteppe kan bli både artig og personlig, på en helt annen måte enn vi er vant til fra tidligere.

Dere kan også holde julebord i litt mindre grupper, slik at man holder seg innenfor restriksjonene på restaurantene.

Dersom julebordet blir vesentlig dyrere enn det som ellers er vanlig i arbeidslivet, kan det være at deltakerne må skatte av fordelen. Summen av fordeler som tilfaller hver arbeidstaker gjennom året kan også medføre at det blir å anse som skattepliktig fordel, dersom det er ofte, eller mange forskjellige tiltak gjennom året. Men for de aller fleste, kan et julebord bestå av akkurat det dere vil, enten det er en 6-retters middag, en helaften, en hotelltur, eller en tur på bowlingen.

Husk å skrive på hvem som deltar, at det er julebord og signere.