Pass opp…

Aksjonærregisteroppgaven har frist 31. januar. Dette er grunnlagsmaterialet som skatteetaten benytter for å utforme skattemelding for formue og inntekt for den enkelte skattyter. Derfor kommer gebyrene raskt ved forsinkelse. Ta kontakt med regnskapsfører om du er usikker på om dette er sendt.

Rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende (RF 1321) har frist 15. februar. Enkeltpersonsforetak vil oppleve å få noen slike rapporter. Dette er standard prosedyre og noe alle næringsdrivende er pålagt å utføre, når man har leverandører som er enkeltpersonsforetak uten fast forretningssted. Også her påløper store gebyrer hvis man unnlater å rapportere, eller ved forsinkelse.

Dersom beløpet skulle dukke opp på din skattemelding og beløpet er bokført i regnskapet, vil regnskapsfører slette beløpet fra skattemeldingen. Det er imidlertid uvanlig at dette føres i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Når du har en regnskapsfører skal du føle deg trygg på at du og ditt foretak blir ivaretatt. Skulle du likevel være usikker, anbefaler vi å ta kontakt slik at misforståelser kan unngås.

For såkalte tredjepartsopplysninger gis det gebyrer i størrelsesorden 1172 – 58 600 kroner, avhengig av hvor lang forsinkelsen er. Blir man først ilagt gebyr skal det trolig mye til å få det slettet.