Med dagens digitale løsninger er hjemmekontoret der du er. Bilen, hytta, eller båten går like bra.

Koronapandemien har herjet verden i snart ett år. For de av oss som er så heldige at vi fortsatt er i full jobb, har kanskje hjemmekontor blitt den nye hverdagen. Det er liten tvil om at dette har åpnet muligheter mange tidligere ikke så. Bruken av hjemmekontor ventes å være mye høyere enn tidligere, også etter pandemien. Hvilke konsekvenser vil dette få for deg som skattyter og arbeidstaker, eller som arbeidsgiver?

Som skattyter bør du være klar over at du kan risikere restskatt, dersom du vanligvis pendler til jobb og får reisefradrag. Dersom du gikk over til hjemmekontor i februar/mars kan du kanskje vurdere å redusere kjørelengden på bilforsikringen inntil videre? For dem som har lønnet reisetid, eller kjøregodtgjørelse, vil disse godene falle bort. Du sparer imidlertid reisetid og frigjør mer fritid, samtidig som hjemmekontor for mange er ensbetydende med fleksibel arbeidstid. Du kan jobbe når det passer deg.

Fradrag for bruk av hjemmekontor er i utgangspunktet 1 850 kroner i året.

Husleie og dekkede kostnader

Som ansatt kan du skrive leieavtale og kreve markedsbasert husleie helt skattefritt, enten det er i eget selskap, eller hos andre. Det er en forutsetning at kontoret ikke brukes til private formål. Enkeltpersonsforetak har ikke denne muligheten. Men nødvendige kontorkostnader som antivirusprogram, oppgraderinger av nødvendig programvare, fiber/ADSL og telefonkostnader kan betales av foretaket, uavhengig av organisasjonsform. Du kan bli skattlagt for fordelen av fri elektronisk kommunikasjon. Det vil likevel være klart fordelaktig om man ser på samlet sum som man betaler hver måned for telefon, mobilt bredbånd og fiberlinje. Fordelen som skal skattlegges er 4 392 kroner pr år, noe som anslagsvis gir en skatteøkning på om lag tusen kroner. Kostnaden om man betaler all elektronisk kommunikasjon selv, vil fort komme opp i over 12 000 kroner pr år. Arbeidsgiver har i mange tilfeller fradrag for merverdiavgiften knyttet til yrkesbruk, slik at den reelle kostnaden blir lavere for foretaket, enn den ville vært for deg som personlig skattyter. Her er det penger å spare for mange ansatte, hvis du kan bli enig med arbeidsgiver.

Varig endring

Forskere har kommet til at ca 40-50% av oss kan utføre arbeidet fra hjemmekontor. Erfaringene er delte. Har man liten plass og det ikke kan frigjøres et eget rom, kan det være belastende å dra med seg jobben hjem. Det blir rotete og fellesarealene krymper under stabler med skrivere, scannere og papirbunker. Hva om ungene tegner på presentasjonen? Man skal holde møter på Teams, samtidig som ungene leker og bikkja bjeffer. Det kan være vanskelig å fremstå profesjonell når ektefellen stiller opp bak kameraet med håret i vill uorden og åpen morgenkåpe på jakt etter kaffe, mens katta ivrig tramper rundt i tastaturet. Den faglige diskusjonen, eller oppdateringen via morgenmøter kommer ikke lenger automatisk og du må oppsøke informasjonen aktivt selv i stedet. Likevel kan du sove lengre, får mer fritid – og hvis du er heldig, får du mer kontroll på arbeidsdagen.

Mange rapporterer om bedre effektivitet. Store enheter vurderer reduksjon av kontorlokalene, flytting av lokasjon, eller å dele kontorer for å senke de faste kostnadene. Ansatte som tidligere har opplevd stress og støy i åpne kontorlandskap, rapporterer om en helt annen hverdag, lavere sykefravær og høyere trivsel. Alt i alt forventes det at mange som nå har prøvd ut denne måten å jobbe på, vil fortsette å jobbe hjemmefra noen dager i uken. En del arbeidsgivere har også sett god økonomi i dette og henstiller til de ansatte om å jobbe hjemmefra så langt det er mulig. Dette skal man kanskje være forsiktig med. Et krav om bruk av hjemmekontor kan også utløse krav om kompensasjon i form av husleie. Å tilrettelegge for hjemmekontor i samarbeid med den ansatte, kan derimot være en måte å gjøre hverdagen enklere for den ansatte, for eksempel ved overtidsarbeid.

Nye rutiner?

Enkelte ledere kan oppleve mindre kontroll og innsyn i den enkeltes arbeidsdag. Kanskje trenger du å ha tettere oppfølging av den enkelte for å få full oversikt over tilstanden i organisasjonen? Utarbeide nye rutiner for å bedre oppfølgingen? En telefon til de ansatte for å høre hvordan det står til, kan være lurt for å følge opp ansvaret som arbeidsgiver. Kravene til helse, miljø og sikkerhet utgår ikke, selv om de ansatte sitter hjemme og jobber. Det kan være fornuftig å tilby utlån av kontorets stoler, skrivebord og utstyr for å hindre at de ansatte pådrar seg smertetilstander på grunn av feil sittestilling. Arbeidsgiver kan også koste innkjøp av vanlig inventar og utstyr, som for eksempel kontorstol og hyller til bruk på hjemmekontoret. Dette genererer ingen skatteplikt for den ansatte.

Globalt sees det på miljøhensyn, reduksjon av presset på transportnettet og desentralisering. Både fordeler og ulemper er mange, både for den enkelte og for storsamfunnet. De fleste er likevel enige om at det sosiale og faglige innholdet ved å møte opp på arbeidsplassen er for verdifullt til at man forventer at hjemmekontor tar helt over arbeidshverdagen. Savnet av fellesskapet med småpraten ved kaffeautomaten vil trolig føre de aller fleste innom jobben i ny og ne.

Noen mener at det blir for stor forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomon på hjemmekontor. De som har store leiligheter og hus, kan frigjøre egne kontorer og jobbe på en ordnet måte med skattefrie ekstrainntekter i eget hjem. Andre har trange leiligheter, jobber fra kjøkkenbordet med feil sittestilling og har ikke krav på verken husleie, eller skattefradradrag, men opplever likevel øket stress. Dette har vært særlig aktuelt for de som har små barn, mens barnehager og skoler har vært stengt.

Uansett er det liten tvil om at koronapandemien har åpnet vei for nye måter å jobbe på, som viser vei inn i et nytt, digitalisert tiår.

Kilder:Mer hjemmekontor også etter korona (estatenyheter.no), Arbeid etter pandemien | BI, Hjemmekontor har kommet for å bli, mener NHO-økonom | FriFagbevegelse