Lite penger å betale med grunnet Corona? På skatteetaten.no finner du søknadsskjema for betalingsutsettelse av de fleste skatte- og avgiftskrav.

For å få utsettelse kan det blant annet ikke være forfalte krav fra før 29. februar.

Utsettelse kan søkes inntil 31. desember. Og det kan søkes utsettelse for flere krav samtidig.

Det gis ikke utsettelse på skattetrekk fra lønn. All innrapportering må være gjort og alt forskuddstrekk betalt før det kan gis betalingsutsettelse.

Merverdiavgift, restskatt og arbeidsgiveravgift er eksempler på krav som det kan søkes utsettelse for.

Både selvstendig næringsdrivende og selskaper kan søke. Ønsker du vår bistand er det bare å ta kontakt. Husk å ha koder for innlogging i Altinn tilgjengelig.

Les mer på https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/