possible-4062861_1920
Ble du sittende i karantene i utlandet? Er regnskapsføreren forsinket?
Fristen for både mva og det vi før kalte «selvangivelsen» er rett rundt hjørnet.
Hva skjer om det ikke blir levert i tide denne gangen?

Fristen for en rekke oppgaver og innrapporteringer nærmer seg raskt. Siste dag i august er dato for både innsendelse av skattemelding for formue og inntekt, samt merverdiavgift. Dette skjer etter at det ble gitt utsettelser på grunn av Coronapandemien.

I de fleste tilfeller vil det ikke være mulig å søke om ytterligere utsettelse. Men fortvil ikke. Om du ikke skulle ha mulighet til å få sendt inn alle rapportene i tide,  vil du ikke automatisk få det vanlige gebyret for forsinkelse, den såkalte «tvangsmulkten», denne gangen.

Skatteetaten har varslet at tvangsmulkt skal unngås ved forsinket levering av omsetningsoppgave for 3. termin, skattemelding for formue og inntekt (31.8.) og forsinket A-melding for august (7.9.). Oppgavene må selvfølgelig leveres, men om du ikke får det til innen fristen, får det ingen umiddelbare konsekvenser for deg, eller ditt foretak.

Fristen for innsendelse av årsregnskap er flyttet til 30. september for foretak som ikke er børsnotert, eller under tilsyn. Forsinket levering av årsregnskap kan generere betydelige beløp i gebyr.

Kilde: Skatteetaten.no, Regnskap Norge

 

 

 

 

 

Bildet er tatt av Gerd Altman