corona-5081311_1920

Fra 17. april har det vært mulig å søke kompensasjon for faste utgifter ved inntektsbortfall som skyldes Corona.

 

Kompensasjonsordning

Søknadsportal og informasjon finnes på hjemmesiden. En rask oversikt over hvor mye tilskudd foretaket kan få, finnes på kompensasjonsordning.no.

Legg merke til at det kun er kompensasjon for faste utgifter. Bortfall av inntekter dekkes ikke under denne ordningen. Beregnet tilskudd under 5000 kroner blir ikke utbetalt. De som vil kunne få utbetalt tilskudd vil typisk være foretak med høye, faste utgifter. Det er kun en prosentvis andel av de faste utgiftene som dekkes.

Søknader om kompensasjon grunnet Corona avgjøres maskinelt. Den som søker må ha adgang til å søke på vegne av foretaket. Dette kan være innehaver/daglig leder, regnskapsfører, revisor, eller andre som er tildelt tilgang. Svar på søknaden vil komme i Altinns innboks i løpet av få minutter. Ved avslag er det mulig å anke.

Inntektsbortfall

Selve inntektsbortfallet dekkes på den enkelte arbeidstaker via permittering og dagpenger for ansatte. I AS kan daglig leder og eneaksjonær i eget selskap permitteres inntil 80% ifølge Nav.  Ved permittering ytes dagpenger i forhold til faktisk utførte arbeidstimer.

For selvstendig næringsdrivende kommer det ordninger som midlertidig skal fange opp noe av inntektsbortfallet. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i mai. Når inntektsbortfallet skyldes Corona, vil det midlertidig være mulig å motta inntil 80% av gjennomsnittlig næringsinntekt de tre siste år opp til 6 G. Det gis støtte til inntektsbortfall fra og med 16. mars. De første 16 dagene må den næringsdrivende bære hele tapet selv.

For løsningene som gjelder bortfall av inntekt, er det nav som vil være søknadsportalen. Mottaker av stønaden er person og ikke foretak. Les mer om Corona på navs hjemmeside.

Forskudd på dagpenger:

For dere som er permittert i eget AS, kan det være viktig å være klar over at forskudd på dagpenger må søkes på nytt for hver måned. Behandlingstiden hos nav kan være lang før endelig vedtak fattes. I mellomtiden er det åpnet for søknad om forskudd på dagpenger med 60% av forventet sum. Det tar få dager før forskuddet utbetales, hvis alt er i orden med søknaden. 

Ta kontakt om du ønsker bistand, eller trenger regnskapsrapporter som grunnlag for søknad.

Tilslutt et lite lysglimt fra Fetsund Lensemuseum som kan være viktig å huske for oss alle i disse dager:

Fetsund lensemuseum