hourglass-2910948_1280

Selvstendig næringsdrivende er berettiget til sykepenger fra dag 4 hvis det skyldes Corona. Du finner mer om dette her:

I perioden 1. april til 31. oktober reduseres lav momssats fra 12% til 6%. Sjekk derfor egen fakturering nøye i denne perioden dersom du normalt fakturerer ut med lav sats.

For arbeidsgivere er det redusert lønnsplikt ved sykefravær og permittering. Les mer på nav.no .

Utsatte frister:

Regjeringens tiltakspakke for næringslivet i forbindelse med coronapandemien innebærer utsatte frister for betaling av blant annet merverdiavgift, forskuddsskatt for selskaper og selvstendig næringsdrivende, samt arbeidsgiveravgift.

  1. termin mva har frist for innlevering 14. april. Betalingsfristen utsatt til 10.  juni.

På samme måte er forskuddsskatten for selskaper utsatt fra 15. april til 1. september, mens forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Søknad er ikke nødvendig.

Fristene for A-melding er uendret, men bruken av tvangsmulkt stoppes foreløpig. Dette gjelder også frist for innrapportering av mva for 1. og 2. termin.

Skattemelding for næringsdrivende har uendret frist den 31. mai. Det blir imidlertid ikke ilagt tvangsmulkt ved forsinkelse i første omgang.

Du kan lese mer om regjeringens tiltakspakke på skatteetaten.no.