runner-579327_1920
Er du selvstendig næringsdrivende? Trenger du hjelp med årsoppgjør, lønn, eller bokføring?
Hva du enn gjør: Ikke la den forhåndsutfylte skattemeldingen bli sendt inn uendret. Da har du i praksis unnlatt å innrapportere skattbare inntekter. Ved underskudd har du faktisk kastet vrak på fradrag for underskuddet mot øvrige inntekter.
Manglende komplettering av opplysninger genererer ikke bare restskatt, men også straffeskatt fordi man er forpliktet til å gjennomgå skattemeldingen og sjekke at alle opplysninger er korrekte og komplette, selv om det er forhåndsutfylt av skatteetaten.

Den 18. mars kommer de første forhåndsutfylte skattemeldingene for privatpersoner.   Allerede 26. mars vil de første skatteoppgjørene bli lagt ut. Deretter vil det foregå løpende.

For deg som har næringsinntekt er det viktig å sørge for at opplysningene i skattemeldingen du sender inn er komplett og riktig. Den forhåndsutfylte skattemeldingen inneholder kun de opplysningene skatteetaten har om deg allerede. Det vil si at du må legge inn eiendeler  og gjeld i næringen, overskudd, eller underskudd, kundefordringer, eventuelt varelager, fradrag for reise til og fra arbeid, renter og gjeld til privatpersoner, for å nevne noe. Husk at gaver til allmennyttige formål ikke automatisk innberettes med fradragsrett. Først må du forsikre deg om at mottaker av gaven har ditt personnummer.

Hvor mye hjelp kundene ønsker og trenger varierer. Men likningsdokumentene trenger de fleste kvalifisert bistand med. Overskudd og underskudd  fra næringen er det din regnskapsfører som må legge inn. Det kommer ikke automatisk inn i skattemeldingen. Noen få er i stand til å ordne dette selv, men de aller fleste vil trenge hjelp både til selve årsavslutningen og utarbeidelsen av likningsdokumentene. Langt de fleste velger bistand til selve bokføringen også.

Avstemming er noe mange som fører regnskap på egenhånd synder litt med gjennom året, for så å oppdage at all jobben må tas de siste ukene før innleveringsfristen. Det blir dyrebare timer på vår og forsommer når man aller helst ville ha vært ute i solen. Mange erfarer at det som skulle gå av seg selv, fort blir en bratt og tidkrevende læringskurve under tidspress.

Dersom du er en av dem som trenger vår bistand til gjennomgang av regnskapet og utarbeidelse av likningsdokumenter vil vi anbefale at du tar kontakt så snart som mulig. Våren er en hektisk periode i regnskapsbransjen. De fleste regnskapskontorer har en klar begrensning på hvor mange man greier å hjelpe i mål i løpet av noen få, korte måneder.

Så hva kan du gjøre nå, for å slippe alt utpå våren?

-Samle alt av årsoppgaver fra banker, kredittkortselskaper og for inntekter 

-Samle alle opplysninger om varetellingen du gjorde 31.12, km-stand på næringsbilene, kjørebok for km du har kjørt med din privatbil og ikke minst dokumentasjon for kjøp og salg av biler, båter og fast eiendom, hvis det ikke er bokført i næringsregnskapet.

-Gi regnskapsfører opplysninger om flytting, giftemål, skilsmisse, antall barn og fordeling av fradrag og gjeld mellom ektefeller.

-Finn ut hvor lang reisevei du har til og fra jobb. Bruk skatteetatens kalkulator for å beregne reisefradrag. Det er kun utgifter over 22700 som kommer til fradrag.

-Hvis du har ført regnskapet selv, sørg for at alle bankkonti, arbeidsgiveravgift, skattetrekk er gjennomgått og avstemt. Det vil si at din saldo skal være helt lik bankens saldo på både lån og innskudd.  Alle føringer skal være dokumentert med bilag.

Lønn er et komplisert område. Skatt og arbeidsgiveravgift må avstemmes mot det som er registrert innrapportert. Pensjon og forsikringer må avstemmes mot årsoppgaver fra tilbyderen. Nær sagt alle trenger hjelp når det kommer til lønn.

Ta gjennomgangen nå og få rolige dager til våren! 

Lykke til med årsoppgjøret!