magic wand banner-1324519_1280 Regnskapsåret 2019 er snart over. Det er nå, midt i julestria, at du skal tenke på hvilke grep som bør tas for å spare skatt på riktig måte.

Foretak: Du kan med fordel bestille fri sum av forbruksmateriell og arbeidsklær, samt inventar opp til 15 000 kroner før nyttår. Kostnader som datautstyr, telefoner, kontorstoler, elektronisk kjørebok, fornyelse av abonnementer på programvare, eller utbetaling av bonus til ansatte er eksempler på kostnader som du bør vurdere å få inn i regnskapet på denne siden av nyttår. Alt dette senker i praksis selskapets overskudd og dermed også skatten for 2019, som utgjør 22% for AS. Forskuddsskatten for aksjeselskaper beregnes ut i fra tidligere års overskudd og betales i to avdrag, i februar og april året etter regnskapsårets slutt, mens likningsoppgjøret normalt kommer i oktober.

Bestiller du varer for videresalg, er det sikkert både nødvendig og praktisk, men påvirker ikke overskuddet, ettersom du også skal legge varene på lager. Å styrte til bilforhandler for å bytte ut firmabilen før nyttår har heller ikke den effekten på regnskapet som mange forventer. Innkjøp over 15000 kroner blir normalt ikke kostnadsført direkte, men avskrives over flere år. Du får derfor kun 20 prosent av kostnaden i fradrag det året du kjøper bilen. Selvfølgelig kan det bli en betydelig verdi i seg selv, dersom bilen er ny, eller selskapet kjøper flere nye biler.

I forbindelse med overgangen til nytt år minner vi også om varetelling og at du noterer kilometerstand på næringsbilene.

Privatperson: Grensen for formueskatt er 1 500 000 kroner pr person. Dette er likningsverdi og ikke markedsverdi. Likningsverdien justeres hvert år, men du kan se på siste års likning for å finne omtrentlig likningsverdi.Formuen beregnes ut i fra verdien av aksjer, biler, båter, hytter, bankinnskudd, hus osv, fratrukket samlet gjeld.

Er du under 34 år kan du sette inn inntil 25000 kroner på BSU-konto og få opptil 5000 kroner i fradrag på beregnet skatt. Du kan også åpne BSU-konto for barn og barnebarn og sette inn julegaven deres på konto for å spare dem for skatt. Det betinger selvfølgelig at barna er gamle nok til å ha skattbar inntekt.

Driver du utleie som regnskapsliknes er du tjent med å kjøpe inn materialer til oppussing, vedlikehold og småinventar nå. Slik får du så mye som mulig av kostnaden på dette året, noe som reduserer inntekten fra utleien -og dermed skatten.

Har du bundet opp større verdier på enkeltaksjer som faller betraktelig og du ikke ser noe håp for bedring, vil du få fradrag for tapet i 2019 dersom du selger aksjene før nyttår. Sammenlignet med å sitte med en verdiløs aksjepost, er det for mange mye bedre å få igjen noen prosent av tapet i form av skattepenger.

Husk også at lønn skal innrapporteres og beskattes det året utbetalingen skjer. Om du som leder i eget AS ser at din personlige inntekt blir for høy, f.eks i forhold til trinnstigen på skatten, kan du utsette lønnskjøring og utbetaling til 1. januar og betale ut da. Med det flytter du hele inntekten til neste år.

Har du en hjertesak som du ønsker å gi bort penger til, er maksimalt fradragsbeløp for 2019 femti tusen kroner.  For å få fradrag bør du sjekke at det er en organisasjon som er godkjent av myndighetene. Dette kan du sjekke her.

Vil du spare skatt på en smart og riktig måte, handler mye om å være praktisk. Det krever at du er tilstede i egen økonomi, også i disse førjulstider. For det er nå det gjelder!