wave-1913559_1920
Ikke lenger rektors kontor

Regnskapsbransjen er i stadig endring. Våre og kundenes forventninger i dag er helt annerledes enn for bare ti år siden. For tyve – tretti år siden har jeg blitt fortalt at enkelte opplevde at de ble «kalt inn» til regnskapsføreren et par ganger i året og at dette kunne oppleves som å bli sendt til rektors kontor… På denne lille timen skulle man stå til ansvar for det man hadde gjort og det man ikke hadde gjort. Måten det var gjort på og feil underveis. Det hele ble ført i enorme bøker som ble brettet utover hele bordet. Og mye av tiden ble det snakket et ubegripelig fagspråk og gitt forklaringer man ikke skjønte noe av. Og nåde den som prøvde seg med en kopi av et bilag!

man-1283235_1920.jpg

Foto: Pexels, Pixabay

I dag tror og håper vi at de fleste opplever regnskapsføreren både som rådgiver og kontorbistand. Vi har fremdeles fokus på lover og forskrifter. Men vår jobb er ikke først og fremst å sette røde streker under feil svar. Hos oss ser vi oss selv som din medarbeider og vår jobb er å sørge for at du og ditt selskap unngår unødige problemer. Men vi ønsker også å bidra med tips til lønnsomme ting som bør gjøres. Vi ønsker en god dialog med kundene, hvor vi kan bidra til at ting blir gjort på riktig måte og til rett tid i forkant. Vi etterstreber å snakke alminnelig og forståelig norsk når vi skal forklare deg noe, fordi vi antar at du ville hatt samme jobb som oss om du virkelig hadde utstrakt forståelse av skjermingsfradrag og omvendt avgiftsplikt med forholdsmessig fradrag. Kanskje nevner vi det, men om det ikke kommer en forståelig forklaring, vil vi at kunden sier det til oss. Når du er i møte hos oss, er vi der for deg. Om du ikke skjønner hva vi prater om, bør du spørre på ny og be oss si det på norsk! I kortversjon.

Stadige endringer i et komplisert regelverk

Mye av vårt arbeid i dag består av inn- og utmelding i tjenestepensjonsordninger, inn- og utmelding i arbeidstakerregisteret, bestilling av jobbkort, skattekort og bistand til kommunikasjon med statlige etater, kunder og leverandører. Vi legger inn inkassosaker, fører lønn, passer på at skattepliktige ytelser utenom lønn kommer med på lønna og ikke minst driver vi rådgivning i forhold til hva det lønner seg for deg og ditt foretak å gjøre akkurat nå. For de fleste fører vi regnskapet, men vi har også noen som fører selv, med hjelp av oss underveis.

Det har vært stor utvikling når det gjelder plikter for rapportering som arbeidsgiver og oppfølging av sykmeldte. Regelverket har også endret seg underveis, både når det gjelder obligatorisk tjenestepensjon, naturalytelser, skattekort, skattemelding og kjøregodtgjørelse, for å nevne noe. Det er mye å forholde seg til for den som ikke til vanlig sitter med disse spørsmålene og det er bare naturlig at en stadig større del av disse oppgavene bistås av en regnskapsfører.

Samtidig har det vært en rivende utvikling hos programleverandørene med teknologiske fremskritt som har gjort hverdagen enklere for de fleste. Det finnes i dag en rekke programmer som skal hjelpe den enkelte å føre regnskap selv. Noen oppfordrer også til å kaste originalbilagene. Det siste støtter vi ikke.

Ikke kast  bilag før det er bokført elektronisk kopi

Generelt vil vi aldri oppmuntre noen til å kaste originalbilag før den elektroniske kopien er bokført og gjennomgått. Uhell skjer. Kanskje tar du foto av bilaget i stedet for et skikkelig pdf-scan og det kommer ut uskarpt? Kanskje har du uvitende satt på maksimal komprimering og får bilag i frimerkestørrelse? Kanskje fungerte ikke lagringen, eller telefonen går tapt…Uten bilag, intet fradrag! Vi anbefaler derfor at du påser ekstern sikkerhetslagring av elektroniske bilag, slik at du alltid har en backup.

Kan du føre selv?

Vår erfaring er at noen få med klar fordel kan føre det daglige regnskapet selv, mens nær sagt alle trenger hjelp til gjennomgang, avstemming og ikke minst lønn, personale og årsoppgjør. Om du føler at du i utgangspunktet ikke har noe begrep om regelverket som gjelder for bokføring, er du neppe tjent med å føre selv. For selv om det kan være enkelt å taste inn tallene i et system, trengs det grunnleggende forståelse for å vite når du gjør noe feil. Og det er ikke moro å oppdage gjenomgående feil når året er over. Har du derimot en del innsikt, er en ryddig og nøyaktig person og forstår når du må spørre om hjelp, kan det være at det er verdt et forsøk. Uten noen forkunnskaper kan det dog være en tung vei å gå. Vi tror at de fleste vet svaret på dette spørsmålet selv.

Tilpassing

Det viktige for deg som kunde er at du får bistand til det du trenger og ønsker hjelp til. Om det er hjelp til å skrive brev, finne frem på Altinn, skaffe tilganger, hente ut kontoskrifter, finne «godkjente» arbeidsavtaler som du kan bruke, rapportere lønn, eller full pakke med årsoppgjør og bokføring, avgjør du.

Du kan betrakte regnskapsfører som en kontormedarbeider og en faglig oppdatert rådgiver som hjelper deg i det daglige, så lenge samarbeidet fungerer begge veier og føringene fra lover og forskrifter innfris. Og vi tror det er langt å foretrekke.