head-2748333_1920 (1)

Nyttårsaften feirer vi året som er over og ønsker det nye velkommen. Overgangen til et nytt år innebærer for mange både håp og forventninger. Det er nå du kan sørge for å innfri noen av forventningene til foretaket ditt.

Nytt år gir nye muligheter. Bruk noen minutter på å gå igjennom regnskapsrapportene for året som har gått. Du får dem i disse dager. Hadde du et dårlig år i fjor? Lær av det, men ha fokus på det du skal endre. Bruk det du lærte til å skape et bedre år i år!

Om du ikke forstår alt, ring regnskapsføreren din og be om en kort forklaring, eller et møte, om du heller vil det. De aller fleste næringsdrivende ser nok på regnskapsrapporter som lite spennende lesning. Men nå kan du hente ut nyttige opplysninger som du kan bruke til å endre tallene for dette året!

Se på omsetningen din og sammenlign med tallene for 2017. Men se også på kostnadene. Mange titter på omsetningen og sier seg fornøyd. Men omsetningen er bare halve sannheten. Hva om varekostnaden har gått opp? Lønningene? Underentreprenører?

Nå er det nemlig tid for å vurdere om din egen prissetting er riktig. Tar du betalt for den tiden du bruker, eller driver du også litt gratisarbeid, uten å være klar over det?

-Justerer du prisene ut, når du selv må betale mer?

-Hvor stor del av omsetningen spises opp av varekostnaden? Har du gode nok rabatter hos leverandørene?

-Husker du å viderefakturere bompenger, parkering, reisevei, porto og andre kostnader du ikke får faktura på?

-Har du mulighet til å effektivisere tidsbruken din?

Enkelte forskningsresultater tyder på at åpne kontorlandskap, eller stadige avbrytelser reduserer effektivitet og konsentrasjon. Man mister helt enkelt tråden og må jobbe seg gjennom materialet flere ganger. Du kan spare både tid og penger på sette av et fast tidspunkt på ettermiddag/kveld til å regne på anbud og fakturere, slik at du kan gjøre deg utilgjengelig i denne perioden og får gjennomført det du skal, uten avbrytelser.

Har du et lite firma med bare egen arbeidskraft kan det være at du ønsker å spare mest mulig på bokføringen. Våre tips er først og fremst at du er nøye med å ikke bruke firmakontoen til annet enn næring. All bokføring koster penger. Også dine privatuttak. Ikke minst bør du sørge for at alle bilag leveres komplett og samlet. Det sparer tid og dermed penger. Husk å hente ut kontoutskrifter, telefonkostnader og lignende, eller gi regnskapsfører tilgang.

Lykke til med foretaket i 2019!

 

Kilde: På Høyden: UIB