save-time-1667023_1920

Senvinter er en tid på året hvor mange næringsdrivende merker nedgang i omsetningen. Her er fem grunnleggende grep som kan tas for å bedre likviditeten både på kort og lang sikt.

Skaff oversikt:

Snakk med regnskapsføreren din. Sammenlign kostnader og inntekter med fjoråret. Hva har endret seg?

Kutt kostnader:

Har du utgiftsposter i regnskapet som har økt mye det siste året? Hvilken rente kan du få hos konkurrerende banker? Hva med forsikring og lokalleie? Kan du redusere bilkostnaden med en rimeligere firmabil? Står lønnskostnaden i forhold til inntjeningen? Eller er tidsbruken i selskapet mindre effektiv? Er det reklamasjoner som har medført dobbeltarbeid? I så fall hva skyldes dette? Se på opplæring, informasjon, kvalifikasjoner, planlegging og kvalitetskontroll. Konsentrer deg om vesentlige utgifter for ditt foretak. Har dere høyt strømforbruk, sjekk prisen hos andre strømselskaper.

Kan du øke omsetningen?

Når du har gått igjennom utgiftene, er det naturlig å se nærmere på omsetningen. Hvordan var salget på samme tid i fjor? Er det bokført tap eller utstedt større kreditnotaer? Hvordan kan du i så fall unngå dette igjen?

Er det utført arbeid som ikke er fakturert enda, slik at du bare har kostnadene foreløpig? Kan du i så fall begynne å delfakturere? Eller har du avsluttet større prosjekter og har ledig tid i mellom? Da kan du kanskje ta noen småoppdrag i mellomtiden og unngå svekket omsetning, selv om det ikke nødvendigvis er det du primært ønsker.

Kanskje er du på jakt etter nye oppdrag? Bruk nettverket ditt!  La det bli kjent for gode kunder, leverandører, venner og familie. Gjør du en god jobb til riktig pris er dette din aller beste reklame. Gjør gjerne en vurdering på hvor du best treffer din kundegruppe. Annonsering på Facebook kan være en gullgruve for noen, mens en annonse i lokalavisa, eller en direkte telefon til en samarbeidspartner kan gi flere treff for andre. Du er ekspertisen på ditt felt. Du kjenner din kundegruppe.

Ha en plan:

Ta deg tid til en rask gjennomgang av fjoråret og se hvordan tallene svingte gjennom året. Hvis du vet at dette stort sett er likt fra år til år, kan du ta dette med i planleggingen videre. Start arbeidet med å skaffe oppdrag før dødperioden kommer og lag en strategi for ditt foretak. Sett opp en plan for når og hvor du bør annonsere,  hva det skal koste og hva innholdet skal være.  Inngå avtaler med større selskaper om å ta småoppdrag og vedlikeholdsjobber i ledige perioder. Rydd skrivebordet for småtteri som har blitt liggende. Følg opp egne kunder og snakk med leverandørene om bedre priser, lengre kreditttid eller raskere leveranse.

Vær effektiv:

Du vet at tid er penger. Men har du egentlig tenkt over hva det betyr? Hvis du blir sittende å diskutere frem og tilbake med en kunde over småting på fakturaen, spør deg selv hva du tjener mest på: Hva kunne du fakturert om du hadde brukt tiden på noe annet? Kan du legge opp arbeidsdagen på en annen måte for å unngå dødtid i reiser frem og tilbake for å hente verktøy og materialer? Eller for å gjøre småting hos forskjellige kunder på helt forskjellige steder? Er det gode rutiner  og informasjonsflyt i bedriften, slik at at alle vet hva de skal gjøre, har med seg det de trenger til hvert oppdrag og er klare for felles innsats når det er nødvendig, eller må dere vente på hverandre, på verktøy og containere, vareleveranser, eller kunder som ikke egentlig har noen avtale? Lønn er en vesentlig kostnad i de fleste foretak. Hvordan du tilrettelegger tidsbruken for dine ansatte kan ha stor betydning for regnskapets bunnlinje ved årsslutt.

Ikke alle grep vil virke umiddelbart. Men trenger ditt foretak en justering av kursen, er dagen i dag alltid bedre enn i morgen. Og selv om du ikke opplever noen akutt likviditetskrise er det godt lederskap å ta en gjennomgang jevnlig for å se hvor kursen bør endres for å fjerne problemene før de oppstår.