no-money-2070384_1280Har du bedt regnskapsfører søke om endring av forskuddsskatten for selskapet ditt?

AS har forfall på første del av forskuddsskatten den 15. februar.  Forskuddsskatten selskapet skal betale nå, gjelder for inntektsåret 2017, som bør være ferdig innen 12. februar.  Det er fristen for merverdiavgiften. For AS kommer skatten i to like deler.

Når du vet hvordan fjoråret gikk, sjekker du kanskje forskuddsskatten? Selskapet skal betale 24% skatt av overskuddet for 2017. Med andre ord kan du enkelt grovregne på hva selskapets skatt vil bli. Og se om den bør endres.

Har du enkeltpersonsforetak fordeles forskuddsskatten over fire ganger i året. Første forfall er 15. mars. Som personlig ansvarlig for all gjeld i foretaket er du trolig mer enn oppmerksom på når skatten forfaller. Men betaler du riktig skatt?

Forskuddsskatten settes lik eller litt høyere enn siste likning. Det vil si 2016.  Og mye kan endre seg i løpet av et års tid. Hvis omsetningen din har gått ned siste år, vil forskuddsskatten for 2018 kunne svekke det økonomiske handlingsrommet for både deg og foretaket ditt. Da er det viktig å søke om endring av skattekort i tide, slik at du unngår svekket likviditet og ekstra kostnader på skatt som egentlig ikke skulle vært betalt.

Ta en telefon til oss, så hjelper vi deg.