banner-3004315_1920Nå kan arbeidsgiver søke om skattekort for utenlandske arbeidstakere.

hand-1925875_1280

Er du daglig leder har du allerede tildelt signeringsrettighet og kan begynne prosessen. Hvis ikke, får du rettigheten tildelt.

Dette trenger du: (Arbeidstaker uten fødsels- eller D-nr)

-Scannet kopi av passet, eller annen gyldig ID

-Dokumentasjon av behovet for skattekort. Dette kan være arbeidskontrakt, tilbud om ansettelse, eventuelt oppdragsbekreftelse.

-Postadresse, epost og telefonnummer.

Med D-nr:

-Dokumentasjon for behovet av skattekort, for eksempel arbeidsavtale

ID-kontroll:

Er det ikke foretatt ID-kontroll i 2015, eller 2016, må den ansatte møte opp personlig på skattekontoret for ID-kontroll.

Time for ID-kontroll bestiller du her.

Se hvilke skattekontorer som utfører ID-kontroll.

Vanligvis tar det fire dager fra ID og bestilling er godkjent, til skattekort kan lastes ned elektronisk. Arbeidstaker tildeles D-nr som må gis arbeidsgiveren direkte fra arbeidstaker.

Det er ikke nødvendig å avvente skattekortet så lenge den ansatte har arbeidstilllatelse. Lønn skattes imidlertid med 50% inntil skattekort foreligger.

 

Kilde: Skatteetaten.no