crust-roast-2278382_1920To ganger i året kan du arrangere julebord/sommerfest med skattemessig fradrag for foretaket. Det kan være inntil to overnattinger i inn-eller utland, fri alkohol og bespisning, samt transport. Det kan gjerne inkluderes underholdning som konsert, teater, revy, opplevelsesturer, tivoli, eller turer med «danskebåten». 

Rammen er at kostnaden må være innenfor det som betraktes som rimelig. Det vil i praksis si at man ikke overstiger det som normalt brukes pr person til julebord i Norge. Her er det ingen konkret tallfesting. Og det er mulig å ta med både barn og partner innenfor rammen av rimelighet.

Ved julebord i utlandet er kravet at det ikke skal bli dyrere enn det ville vært å holde det samme julebordet i Norge.

Noen krav må foretaket oppfylle:
  • -Først og fremst må det kunne kategoriseres som et velferdstiltak, egnet til å øke samhold og trivsel i bedriften. For å kunne ha julebord må du med andre ord ha ansatte.
  • -Det må være andre ansatte som tilsammen fyller en hel stilling og som ikke er i nær relasjon til eier. Det vil si at ektefelle/samboer, barn og foreldre ikke teller som ansatte i denne sammenhengen. Har du en person ansatt i deltidsstilling på 80% kan du altså ikke ha julebord. Jobber den ansatte derimot full stilling er det bare å ønske velkommen til fest.
  • -Alle ansatte må bli invitert. Det kan ikke holdes julebord for bare ledelsen. I større selskaper kan det være naturlig å invitere til fest avdelingsvis. Men alle skal kunne delta.
  • -Eiere, styremedlemmer og ledsagere kan inviteres.
  • -Kun naturalytelser kan benyttes.

Det er ikke fradrag for mva knyttet til bespisning, transport, eller overnatting når dette er i forbindelse med firmafester etc.

Det er viktig å være klar over at dersom vilkårene ikke er oppfylt, eller overskrides, blir tiltaket skattepliktig for alle deltakerne. Bedriften kan i slike tilfeller miste den skattemessige fradragsretten.

Som innehaver av enkeltpersonsforetak uten ansatte kan det ikke holdes julebord. Heller ikke i AS og Nuf om det ikke er andre ansatte uten eierskap til selskapet som tilsammen jobber full stilling.

Representasjon:

Det er anledning til representasjonsutgifter når foretaket representeres utad mot kunder, leverandører, eller andre som står utenfor bedriften. Du kan altså på visse premisser påspandere mat og et glass øl eller vin,  hvor formålet er å fremme, eller danne nye kontakter for foretaket og det for eksempel  holdes demonstrasjon, forhandlinger eller lignende samtidig.  Kostnadstaket er på kr 468,- inkludert øl og vin. Ved servering av brennevin, eller hvis kostnaden overskrides er det ikke skattemessig fradrag for noe av kostnaden. For at fradrag skal kunne innrømmes må alle følgende kriterier oppfylles:

  • kostnaden må knytte seg til virksomheten
  • bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer, se nedenfor
  • bevertningen finner sted på arbeidsstedet eller hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten
  • det ikke serveres brennevin, se nedenfor
  • kostnadene ved servering på spisested utenfor arbeidsstedet ikke overstiger kr 468,- (Sticos 2017)  per person, se takseringsreglene (2016) § 2-3-6.

Når kostnader til bevertning av forretningsforbindelser er fradragsberettiget kan det gis fradrag for kostnader til de fra foretaket som deltar, enten det er eier, ansatt, eller styremedlem.

Mange mindre foretak velger å kombinere julebordet med utdeling av gaver til de ansatte (maks kr 1000,-, ikke kontanter) hvis det ikke skal fordelsbeskattes. 

 

 

Kilde: Regnskap Norge, Liknings- ABC’en

#julebord#