peeping-tom-316125_640

Ved overgangen til et nytt år er det naturlig å tenke på hvor mye skatt som er betalt i forhold til inntekten. Dette er kanskje særlig aktuelt om du har flere arbeidsforhold.

For noen kan samlet inntekt ha betydning for rettigheter og plikter. Det kan være trygder, barnebidrag, rettshjelp eller lånemuligheter. Da kan det være interessant å se hvordan du ligger an så langt.

Du kan til enhver tid sjekke hva som er innrapportert  på deg gjennom året ved å logge inn i Altinn her. Da vil du få en komplett oversikt over alle som har innrapportert lønn og andre fordeler på deg gjennom året.

I stedet for linken ovenfor kan du gå inn på «Alle Skjema- Privatperson -Skatt og avgifter». Du vil da få opp «Mine inntekter og arbeidsforhold». Fyll ut hvilket år du ønsker å sjekke og send inn.

Svaret vil du finne i innboksen din umiddelbart.

Du kan velge om du vil ha hver måned spesifisert, eller om det holder med totalsummer fra hver arbeidsgiver. Summene vil normalt fremgå av lønnslippene du mottar, men denne tjenesten gjør det mulig å få alle opplysningene samlet fra alle dine arbeidsgivere.

«Mine inntekter og arbeidsforhold» er din mulighet til å kontrollere hva som blir innrapportert på deg. Om nødvendig kan du gi tidlig tilbakemelding til arbeidsgiver, som kan rette eventuelle feil før den forhåndsutfylte selvangivelsen produseres av skatteetaten.