thief-1562699_1920En av våre kunder har i dag gjort oss oppmerksom på svindelforsøk via en epostadresse som tilsynelatende tilhører support@altinn.no. Avsender ser ut til å være Skatteetaten:

Fra: Skatteetaten [mailto:support@altinn.no]

Dette er kun et forsøk på å få deg til å frigi opplysninger svindleren trenger for å få tilgang til dine konti, navn, identitet, eller andre ting.

Slik ser eposten ut:

VIKTIG: Du har krav på en skattemessig tilbakebetaling på 3.120 NOK.
Tilbakebetaling Varsel:
Msg Ref: 608/LB9187767
Skatt Refunderingsbeløp: 3.120 NOK. (verdi for 2016)
Du er nesten på slutten av fristen dato.
Vennligst klikk her og fyll ut skjemaet riktig før slutten av november. Unnlater å gjøre det vil resultere i å miste denne refusjonen og eventuelle fremtidige krav.
Vennlig hilsen,
© Skatteetaten 2016

Dette er ikke fra Skatteetaten!

Ikke klikk på linker, send svar, eller på annen måte gi fra deg opplysninger eller respons.

Her er det flere ting som avslører at det er svindel. Først av alt dårlig språk. Skatteetaten vil aldri henvende seg til deg på epost med beskjed om å følge linker, eller oppgi informasjon. Epost sendt fra Skatteetaten vil heller ikke komme fra supportlinja til Altinn.

Forsøk på svindel av denne typen kjennetegnes ofte ved at man får korte frister på å svare og at man trues med tap av rettigheter eller penger om man ikke svarer umiddelbart. Du vil selvfølgelig ikke miste alle fremtidige rettigheter hos Skatteetaten ved å unnlate å svare på en epost.

Har du skatt eller mva til gode, kan ikke Skatteetaten slette ditt tilgodehavende uten videre. Det vil heller ikke bli brukt valutabenevnelser som NOK når norske myndigheter omtaler mellomværende med norske borgere i Norge.

Samtidig oppgir Skatteetaten alltid hva beløpet gjelder og for hvilken periode.

Med andre ord: Slett – slett – slett! Og ikke svar i det hele tatt.