Høsten har for alvor gjort sitt inntog og mange steder har vi allerede sett den første snøen. Det er på tide å tenke på veien videre. Vær også OBS på en ny bølge av Ransomware.

laptop-2450220_1920

Visste du at selskapsskatten er foreslått ned til 23%? Vi nærmer oss et nytt år og du kan allerede få en god oversikt over dette året, ved å kikke litt ekstra på rapportene du fikk for juli og august. For den som tenker på endringer i selskapet, eller ønsker en liten oppdatering, legger vi ut kundebrevet vårt med små tips om ting det kan være greit å tenke på i disse dager. For deg som reiser mye kan det være verdt å kikke nærmere på de foreslåtte endringene for kost og losji, eller beskatningen for elbil, som nå kan bli endret.

Frister for endringer:
De som ønsker fisjon, fusjon, avvikling eller kapitalnedsettelse registrert i Foretaksregisteret før nyttår må sørge for at denne blir sendt elektronisk før 20. desember. For andre meldinger til Foretaksregisteret er det satt en generell frist på 12. desember.

Mer sykepenger:
Fra 1. oktober er satsen for sykepenger til selvstendig næringsdrivende økt fra 65% til 75%.

Likningen:
Likningen for 2016 skal nå være lagt ut og vi gjennomgår disse fortløpende så snart vi får melding. Skulle dere av en eller annen grunn oppleve avvik mellom det dere har fått fra oss og endelig likning, ber vi dere ta kontakt for nærmere gjennomgang. I år er det mulig å korrigere likningen ved å sende inn ny selvangivelse. Det vil i mange tilfeller bli lagt til grunn for ny og endret likning.

Altinn endres:
Det er planlagt ny versjon av Altinn i midten av november. Brukergrensesnittet skal da bli bedre tilpasset ulike brukergrupper. Det åpnes for videresending med personlig melding og det vil komme endringer i søkefunksjoner og design.

Svindel:
I forrige kundebrev advarte vi mot såkalt ”direktørsvindel”, som har vært veldig utbredt en periode. Dette er fremdeles høyst aktuelt. Samtidig advares det stadig oftere mot såkalt ”Løsepengevirus” igjen, hvor utenforstående går inn og låser tilgangen til egne filer, gjerne med kryptering, og krever betaling for å gi tilbake tilgangen. Det er altså fremdeles grunn til å være forsiktig med å åpne vedlegg og epost med ukjent innhold. Sørg for at brannmurer og antivirusprogrammer er oppdatert.

Personallister og overtid:
Dere som har ansatte på byggeplasser kjenner til plikten til å inneha Byggekort for sikker identifikasjon av arbeidstaker og arbeidsgiver. Fra 1. juli har byggherren plikt til å besørge elektroniske personallister. Disse skal være oppdatert og tilgjengelige til enhver tid. Mer om dette kan leses på Arbeidstilsynet.no.

Se gjerne vedlagte informasjonsbrev fra vår bransjeorganisasjon angående regelverket omkring overtid. Generelt skal overtid avtales med arbeidsgiver på forhånd for at overtidsbetaling skal kunne kreves. Dersom arbeidsgiver er kjent med stor arbeidsmengde og stilltiende samtykker, utløser det plikt til overtidsbetaling. Imidlertid er det ikke plikt til å betale overtid for arbeid som ikke er avtalt, når arbeidsgiveren heller ikke er kjent med for stor arbeidsmengde. Her kan det være flere faktorer som det kan være naturlig å vurdere, med hensyn til i hvilken grad begge parter skal forventes å skaffe/gi informasjon til enhver tid. Fundamentet er likevel at overtid skal avtales.

Lønn:
Vi håndterer lønnskjøring for mange av våre kunder. For at lønn skal kunne utbetales til riktig tid, ber vi om at grunnlag leveres oss så tidlig som mulig, og helst noen dager før utbetalingsdato. Husk at kjøregodtgjørelse, bonus og feriepenger også skal lønnsinnberettes, sammen med obligatorisk tjenestepensjon. Eventuelle forskudd, påleggstrekk og varekjøp som skal trekkes i lønn sender dere også med.

Avtal tid:
Tid er penger. De fleste av dere har en travel hverdag. Vi ønsker ikke at dere skal bli sittende og vente på oss, mens vi er i et møte, eller sitter i en telefon. Derfor anbefaler vi å avtale tid om dere ønsker å komme innom oss. Dere er selvfølgelig hjertelig velkommen til å stikke innom uansett. Skulle dere oppleve å ikke få svar på epost, eller telefon, ber vi om at dere ringer kontorets hovedtelefon på 63 85 73 00, eller sender epost til vår felles adresse: post@lierfossregnskap.no. Det kan jo være at deres saksbehandler er på kurs, eller kanskje syk.

Forslag til endringer:
Regjeringens forslag til endringer er fremlagt i statsbudsjettet og noen av forslagene er: Reduksjon av selskapsskatten til 23%, minstefradraget på lønnsinntekt økes med 1%,    2% økning i merverdiavgiften for kino, overnatting, persontransport, idrettsarrangementer m.m. Det foreslås også reduksjon i adgangen til fradrag for merutgifter til kost og losji. Spesielt når den ansatte har adgang til kokemuligheter der man bor og ved opphold over to år. Det er også foreslått høyere beskatning for elbiler i foretak.

Forsinkelsesrente:
Det blir ingen endringer i forsinkelsesrenten resten av året og det er altså fremdeles 8,5% rente ved forsinkelse.

Vi er her for dere. Så ta kontakt om det er noe dere lurer på.