Ikke alle er klar over at du fra 2016 selv kan endre selvangivelsen og sende den inn på nytt, etter at fristen har gått ut. Dette gjelder særlig deg som har oppdaget feil i selvangivelsen, eller som har fått nye opplysninger.

mistake-2344150_1920Kanskje vil du endre fordi du glemte å føre opp reisefradraget til og fra jobb ved å la den forhåndsutfylte selvangivelsen passere usett? Kanskje har det vært feil ved innrapporteringen fra arbeidsgiver,  som du har fått rettet opp i nå? Da kan du logge deg inn i Altinn, endre opplysningene og sende inn på nytt. Dette blir ikke sett på som en klage. Skatteetaten vil da beregne likningen om igjen.

Hvis Skatteetaten selv har fastsatt en endring, skal du ha fått et vedtak om dette. Hvis det er lagt til, endret, eller sett bort i fra dine opplysninger, kan du klage på likningen. Husk at klagefristen i så fall er på seks uker fra likningen ble lagt ut.

Har du ikke fått et vedtak i tilknytning til likningen, kan du ikke klage. Men til gjengjeld kan du altså endre selv.

Vær likevel klar over at klage på selve skatteavregningen, for eksempel hvis det er brukt feil grunnlag for innbetalt forskuddstrekk, eller tilleggsforskudd, må du klage på dette innen tre uker fra du mottar likningen.

Du kan lese mer om dette her.

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Kilde: Skattetaten.no