Sommeren er over og ferien er slutt for de aller fleste. Mens du sitter i bilkø om morgenen melder det seg kanskje et spørsmål om hjemmekontor? Kan du ha det?

wheels-1813465_1920

Trenger du egentlig å spa frem bilen i det verste snøværet, eller kan du jobbe hjemmefra noen dager i uken? Rent praktisk er det stadig flere som kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra. Du fakturer online. Anbud og betalinger kan du like gjerne gjøre hjemmefra. Mest sannsynlig gjør du det allerede. Websiden styrer du fra der du er. Ordreinngang og kontakt med markedet kan håndteres overalt. Så må du egentlig reise til jobb hver dag?

Dersom du er ansatt i eget AS/Nuf, eller hos andre, kan du ha hjemmekontor. Nødvendig inventar og lokalkostnader for å gjøre i stand rommet kan jobben dekke, så lenge det er fornuftig og rimelig. Du kan også kreve leie. Utleie er skattefritt for deg og har fullt fradrag for selskapet, innenfor visse begrensninger.

Noen krav er det selvfølgelig:

-Leieforholdet må være reellt. Det vil si at du faktisk bruker hjemmekontoret, at det ikke brukes til andre ting enn jobben og at det ikke lagres noe privat der. 

-Leien må være markedsleie. Det vil si at du ikke kan kreve mer av foretaket, enn du vil kunne få ved å leie det ut til andre.

-Du bør ha en skriftlig leieavtale som regulerer og dokumenterer forholdet.

Du kan også leie ut lagerplass.

Det er ingen krav til at det er du selv som benytter lokalene. Du kan for eksempel leie ut felles kontor-og lager som alle ansatte har tilgang til. Dette vil også gjøre det lettere å se at det er reell utleie.

Det må selvfølgelig være et reellt behov for å leie lokalet. Og nytteverdien for selskapet bør veies opp mot kostnaden. Med andre ord bør du ikke leie ut et lokale på 500 kvadratmeter for å stable fire dekk og en kontorpult i et hjørne.

For å avgjøre om leieforholdet er reellt vil Skatteetaten også vurdere forhold som:

Adgang uten å gå gjennom boligdelen

-Sanitæranlegg

-Kan motta kunder og leverandører i lokalet og at det er skiltet utenfor slik at de finner deg.

Vurderingen gjøres ved skjønn.

Bruker du firmabil privat, kan du ikke leie ut garasjeplass til foretaket, siden firmabilen da er en fordel i arbeidet som du skatter av.

Du bør ikke leie ut en større del av boligen enn du og din familie benytter til boligformål. Ellers kommer du under et annet regelverk.