holiday-2120259_1920Det er endelig sommer. Sørg for at du har alt i orden i ditt foretak før du reiser, slik at du virkelig kan slappe av. Nedenfor har vi laget en liten oversikt over nyheter og ting du bør vite om før du går ut i ferie.

Årsregnskap:

Det er sommer og ferietid. Frist for innsendelse av årsregnskap for AS og Nuf er likevel 31. juli. Send derfor signaturer i god tid, da eventuelle forsinkelser medfører vesentlige kostnader i form av gebyrer. Utsettelser gis ikke.

Personallister:

For dere som har ansatte på byggeplasser er det viktig å merke seg at det kommer nye regler gjeldende fra og med 1. juli som gir byggherren plikt til å besørge elektroniske personallister. Disse skal være tilgjengelige til enhver tid. Du finner om ønskelig mer informasjon på Arbeidstilsynet.no.

Mer sykepenger:

En gladnyhet for alle som er selvstendig næringsdrivende er at sykepenger fra 1. oktober økes fra 65% til 75% av grunnlaget fra 17. fraværsdag.

Svindel:

Sommeren er dessverre høytid for svindelforsøk mot både privatpersoner og bedrifter. Ifølge vår bransjeorganisasjon, Regnskap Norge,  ses det nå stadig mer av det som kalles «direktørsvindel» . Det sendes ut falske eposter som oppgis å være fra ledelsen i foretaket. Ved første øyekast kan det også se ut som henvendelsen kommer fra vedkommendes epost. Tips for å avdekke slik svindel kan være dårlig språk, com-adresser i stedet for no-adresser, uvanlig fremstilling av beskjeden ved hjelp av tillitt, trussel eller belønninger hvis man er rask med å betale – Og ikke minst: Betalingen går kanskje til utenlandske konti, eller ønskes i utenlandsk valuta. Falske fakturaer er også vanlig på denne tiden, når det er utstrakt bruk av sommervikarer. Informèr derfor dine ansatte og sett klare regler på forhånd. Avtal gjerne bekreftelse på SMS om det skal betales ut noe til firmaer som ikke finnes i leverandørregisteret fra før, eller ved hastebetalinger.

Lierfoss Regnskap AS ønsker God Sommer!