car-repair-362150_1920Hobby er utgifter. Men når kan hobby bli næring med skattemessig fradrag for kostnadene?

Mange har hobbyer som etterhvert kan utvikles til å bli inntektsbringende. Det kan være blogging, hester eller biler. Det viktige er at du fra første øyeblikk er klar over at dette kan utvikle seg til å bli næringsvirksomhet. Da vil du måtte skatte av inntektene og bør derfor sørge for å ha tatt vare på alle bilag, slik at du også får fradrag for kostnadene, hele veien.

Skatteetaten regner oppstart av virksomhet som en periode på inntil fem år. Dersom du etter denne perioden har utviklet hobbyen til å bli inntektsbringende kan du både bli skattepliktig for inntekten og berettiget til fradrag for alle kostnader underveis. Det må fylles ut et eget skjema: Oppstart av virksomhet, som leveres sammen med næringsoppgaven etter oppstart. Kostnader i inntil de fem foregående årene kan da komme til fradrag.

Kjennetegn for det som skatteetaten definerer som hobby, vil være:

-Ikke egnet til å gå med overskudd på sikt

-Varighet og omfang er begrenset

For å bli betraktet som næringsdrivende vil viktige momenter være:

-Egnet til å gi nettoinntekt på sikt

-Varig virksomhet

-Drives for egen regning og risiko

Det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle og det finnes ingen uttømmende liste. 

Tror du at din hobby kan utvikle seg til næring? Ta vare på alle bilag fra første stund.

Passerer du en omsetning på kr 50 000,- i løpet av tolv måneder skal i mange tilfeller også virksomheten registreres i merverdiavgiftsregisteret, noe som gir deg plikt til å beregne moms, men også rett til å trekke i fra merverdiavgift på alt du kjøper.

Sakset fra: Skatteetaten.no