period-481477_1920.jpg

 

2. mai er det siste frist for innsending av skattemeldingen for formue og inntekt for lønnstakere og pensjonister. Er du imidlertid gift med en som driver selvstendig næringsvirksomhet, får du samme frist som ektefellen, slik at dere kan fordele inntekten fra foretaket mellom dere, om det er ønskelig.

Her er noen av våre tips:

  1. Tap ved salg av aksjer: Stadig flere har investert i aksjer og fond. Når skatteetaten har alle opplysninger om salget skal opplysningene ligge i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Men er opplysningene kommet sent inn, eller er ufullstendige, må du fylle ut dette selv. Dette endres i punkt 3.3.8. Husk at du i så fall MÅ LEVERE selvangivelsen for at endringene skal bli registrert.
  2. Merreise til barnehage: Når du må kjøre omvei til jobben for å levere barn i barnehagen har du fradrag for denne kostnaden. Fradraget skal legges til under «Foreldrefradraget». Du kan kun legge til kostnaden hvis beløpet ikke overstiger kr 25 000,- pr år totalt for 1. barn og kr 15 000,- pr barn for de neste.
  3. Ligningsverdi på huset: For et hus du selv bor i skal ligningsverdien aldri overstige 30% av det huset faktisk kan selges for. Mener du at verdien er satt for høyt, kan du klage. Ta da utgangspunkt i standard, feil og mangler, samt verdien på tilsvarende hus i samme område. Har du nylig kjøpt huset vil kjøpesummen kunne veie tungt.
  4. Hvis du lønnsinnberettes for fri  bruk av yrkesbil og kjører mer enn 40000 km i året i jobb skal satsen for lønnsinnberetning senkes. Sjekk eventuelt hvilken sats som brukes på deg.
  5. Elektronisk kommunikasjon: Fordelen lønnsinnberettes med kr 4 392,- pr år uavhengig av antall abonnementer du benytter. Du kan altså ha både mobilt bredbånd, bredbånd og telefon via jobben og likevel få samme beskatning. Det er ingen øvre grense for hvor høye kostnadene skal være. Men du må ha behov for fordelen på grunn av jobben. Du kan skattefritt motta såkalt fellesfakturerte tjenester for inntil kr 1000,-. Dette kan være abonnementer, som Spotify og Netflix.
  6. Enslig forsørger: Retten til fradraget styres av retten til utvidet barnetrygd fra nav. Ved eventuell korreksjon må du henvende deg til nav som i så fall må rette sin innrapportering. Fradraget utgjør kr 4 317,- pr måned. Ved delt omsorg gis et halvt forsørgerfradrag til hver av foreldrene. Vær klar over samboerskap over 12 måneder, eller inngåelse av ekteskap,  fører til at retten til fradrag og utvidet barnetrygd som enslig forsørger bortfaller.