For vanlige lønnstakere og pensjonister ble forhåndsutfylt skattemelding for inntekt og formue tilgjengelig i går. Du money-1722053_1920får allerede nå en foreløpig beregning av likningsoppgjøret hvis ikke ektefellen har næringsinntekt eller mer kompliserte skatteforhold.

Ettersom veksten i AS har økt de senere år, er det stadig flere som er ansatt i eget selskap.

Viktige fradrag å få med seg vil være: reise til og fra arbeid, foreldrefradrag, gaver til veldedige organisasjoner og tap ved salg av bolig. (Hvis du har eid boligen under ett år, eller bodd der mindre enn 12 mndr i løpet av de siste to år).

Det er nødvendig å huske at ikke alle fradrag kommer med automatisk, selv om veldig mye gjør det. Har du tidligere fått fradrag for reise til og fra jobb, kan det godt hende at fradraget ligger inne nå. Men har du flyttet og fått lengre reisevei, er det du selv som må foreta endringen i skattemeldingen.

På samme måte vil gaver bli rapportert inn av mottaker, men dette forutsetter at du har gitt alle nødvendige opplysninger.

Særfradrag for store sykdomsutgifter har vært under utfasing over flere år, men er fremdeles et gyldig fradrag for inntektsåret 2016 forutsatt at du fikk fradraget i 2010 og 2011. Minimumsbeløpet er kr 9 180. Skatteetaten beregner selv andelen av beløpet som går til fradrag ved årets likning.  Det er regler for hvilke utgifter som kan medregnes. Dette må du i så fall legge inn selv.

Vi anbefaler alltid at man sjekker de forhåndsutfylte opplysningene mot årsgaver fra banker og arbeidsgivere. Feil kan forekomme. Er det gjort endringer på din innrapporte lønn sent på året, er det ikke sikkert at dette har kommet med hos skatteetaten. Det er likevel du som er ansvarlig for å gi riktige opplysninger.

Er du nyskilt eller blitt enslig forsørger,  er det ekstra viktig å få gitt disse opplysningene til skatteetaten. Det er bare du som vet at du fra juni av har hatt den daglige omsorgen for ditt barn alene, hvis dere tidligere var sammen om ansvaret.

Husk at hvis du leier ut deler av boligen kan det være at dette er skattepliktig og skal oppgis som inntekt. Da vil du også kunne ha krav på fradrag for kostnader knyttet til denne delen av eiendommen, enten det er strøm, vedlikehold, kommunale avgifter eller eiendomsskatt. Det kan også gjelde møbler og inventar, hvis du leier ut møblert.

Som ansatt i eget selskap kan du også kreve markedsleie for lager-eller kontorplass som utelukkende disponeres av foretaket. Dette utbetales til deg som en hvilken som helst annen utleier. Vær imidlertid klar over at det er regelverk du bør kjenne til før du skriver leiekontrakten.

Å gå igjennom skattemeldingen tar ikke lang tid, men kan bety tusenvis i sparte skattekroner!