taxes-806396_1920Det er tid for årsoppgjør og mange tror nok at sjansen for å endre noe på 2016 er borte. Du kan alltid spare renter på restskatt ved å betale et tilleggsforskudd innen 31.5. Men du kan også gjøre noen smarte grep for å spare penger og skatt.

Sticos.no går nå ut med tips til selvstendig næringsdrivende om å inngå frivillig pensjonssparing for 2016 nå. Er avtalen inngått og beløpet betalt innen 31.mars 2017 kan du få fradrag ved likningen for 2016.

Hvor mye du kan spare vil variere fra person til person. Men du kan spare inntil fire prosent av personinntekten mellom 1 og 12G. 1 G er 92 576 kroner, noe som betyr at man maksimalt kan spare 40 733 kroner for 2016. Hele beløpet du sparer går til fradrag i inntekten.

Med en personinntekt på 450 000 i fjor kan du altså få fradrag for 18 000 kroner i betalt frivillig pensjonsordning som kommer deg selv til gode som et tillegg til pensjonen fra staten når den tid kommer.

Ordningen er med andre ord svært fordelaktig ettersom du gis skattefradrag for å investere i egen fremtidig økonomi.

Det er verdt å merke seg at dette kun gjelder selvstendig næringsdrivende og altså ikke deg som er ansatt i eget AS.

Du kan lese mer om dette hos Sticos:

https://www.sticos.no/portal/Nyheter/TabId/91/ArtMID/483/ArticleID/523/Frivillig-pensjonsordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-%e2%80%93-frist-31-mars.aspx