Har ikke tid. Må ta det når jeg er ferdig, sier du kanskje til deg selv. I så fall er du i godt selskap. Mange små foretak vil fra tid til annen utsette fakturering og purring og fokusere på å få jobben gjort.

Her er det flere ting du som bedriftsleder bør tenke på. Først av alt: Jo lenger du venter med å fakturere, jo lenger tid gir du kundene rentefrie lån i ditt firma som kan svekke ditt foretaks handlefrihet.

I tillegg opplever nok mange at sjansen for uenighet omkring faktureringen øker jo lenger man venter med å sende kravet. Dette kan skyldes at kundene har mindre motforestillinger mot å betale for arbeid som de enda har friskt i minne. Men kanskje også det faktum at mange har et begrenset budsjett.

Håndverkere er kjent med at kundene gjør om på detaljer, eller bestiller tillegg. Dersom dette ikke faktureres underveis, får ikke kunden den nødvendige forståelsen av den totale kostnaden og mister oversikten. En høy samlefaktura som i tillegg kommer lenge etter fullført leveranse kan da bli en lei overraskelse som lett fører til konflikter.

Sist, men ikke minst kan det være nødvendig å tenke på hvordan du best kan sikre ditt foretak mot tap. Det er liten tvil om at risikoen for tap vil øke jo lenger du venter med å fakturere. Kanskje har kunden strukket kreditten maksimalt allerede da varen ble bestilt. På den tiden du forventer å få betalt er kanskje deler av beløpet brukt opp mot andre leverandører, eller statlige krav som moms, skatt, eller ikke minst lønn.

ink-1582152_640

Se for deg en situasjon hvor ditt foretak er innleid som underentreprenør for et større selskap. Dere utfører jobben som avtalt og til riktig tid. Det er en stor jobb for selskapet ditt, selv om du vet at det er småtteri for hovedleverandøren. Oppgjøret er du ikke bekymret for, siden det er et stort selskap. Du har grei arbeidskapital i eget firma og samler hele faktureringen til jobben er gjort. Da er det forresten litt travelt med avslutningen på et par andre oppdrag, så faktureringen blir utsatt en måned ekstra. Når forfallsdatoen kommer, har du ikke fått noe oppgjør og det har gått en ny måned siden et stort firma krever gode kredittbetingelser. Du synes ikke det passer å purre en storkunde med en gang. Og venter et par uker til. Men da sender du inkassovarsel, for nå aner du uråd. Inkassovarselet må gis fjorten nye dager for betaling. Og når kravet endelig kan sendes til inkasso, innser du at fordringen kan tapes fordi storkunden din har blitt saksøkt av en tidligere kunde og tapt egenkapitalen. Det er tre måneder siden jobben var ferdig. Nå er det fint lite igjen å betale kravet til selskapet ditt med.

Inkassoselskapet sender ut betalingsoppfordring. Du venter i ytterligere fjorten dager. Og nå merkes det på kontoen.

Hadde du delfakturert underveis, ville du kun tapt siste delfaktura og kommet igjennom med å få dekket egne kostnader. Nå mister du trolig betaling for hele jobben. Og må betale egne ansatte på lånte penger for det som har blitt gjort.

Kreditorer som følger opp sine krav med purringer har vesentlig større sjanse for å få betalt til riktig tid. Å sørge for fakturering underveis i større leveranser og følge opp disse med gode rutiner kan i verste fall avgjøre om firmaet ditt får oppgjør for det som er gjort, eller ikke.

For 2017 er purregebyret kr 70,-. For å kunne ilegge purregebyr må du vente med purringen i fjorten dager etter forfall. Velger du å stå over purregebyr, kan du purre så snart kravet er forfalt. Husk at du ikke har noen plikt til å sende egen purring før du sender inkassovarsel. Det sparer deg for to uker ventetid. Du kan også beregne forsinkelsesrente med 8,5% beregnet fra forfallsdato.  Mer om purringer finner du her.