car-158548_1280Regelverket omkring firmabil og bruk av privatbil i næring er omfattende.

Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse er i 2017 redusert til kr 3,50 pr km.  Kjøregodtgjørelse kan gis ved bruk av privatbil til yrkeskjøring.

Enhver arbeidsgiver kan selvfølgelig avtale høyere satser med sine ansatte. Overskytende beløp til da bli lønnsinnberettet og skattepliktig.

Mange er usikre på forskjellen mellom arbeidsreise og yrkesreise.

Veldig forenklet er arbeidsreise avstanden du tilbakelegger hver dag til og fra jobb. Dette trekker du eventuelt i fra direkte på selvangivelsen. For å kunne få fradrag for arbeidsreise ved ligningen for 2016 må den beregnede kostnaden overstige 22 000 kroner. Det er kun beløp ut over egenandelen som går til fradrag. Ved beregningen legges det til grunn reisevei tur-retur x 1,50 pr km.

Yrkesreise er kjøring som utføres i arbeidssituasjonen -og altså etter at du har kommet deg på jobb. For yrkeskjøring kan det utbetales skattefri kjøregodtgjørelse inntil kr 3,50. Kjøregodtgjørelse utbetales kun ved bruk av privatbil.

Ved bruk av firmabil som næringen bærer kostnadene for, må det vurderes eventuell privat bruk, som lønnsinnberettes som en skattbar fordel. I enkeltpersonsforetak med næringsbil,  tilbakeføres deler av kostnadene mot privat hvis bilen også brukes utenom yrkeskjøring.