shakedown-1340048_1280

 

Forskuddsskatt fastsettes i forhold til tidligere år. Skatteetaten har ingen kjennskap til overskuddet ditt i fjor. Dette må du fortelle dem, hvis du ser at skatten blir feil.

15. februar er frist for innbetaling av første del av forskuddsskatten for AS. Med frist for innrapportering av omsetning noen dager før, vil de fleste motta oversikt over resultatet for fjoråret nå.

Var overskuddet vesentlig dårligere i fjor, kan du søke om endring av forskuddsskatten nå. Slik unngår du å belaste selskapets likviditet med skattepenger som uansett vil bli tilbakebetalt til selskapet senere. Å binde opp midler unødvendig vil som oftest bety svekket likviditet, mindre handlekraft, økte kostnader og kanskje svekket mulighet for inntjening. Frigjør i stedet disse midlene slik at du kan investere der selskapet trenger det akkurat nå.