Skatteetaten har senket gebyret for forsinkede tredjepartsopplysninger fra to, til ett rettsgebyr. Dette utgjør likevel kr 1 049,- pr dag for  Aksjonærregisteroppgaven for 2016. Maksgrensen er satt til 50 rettsgebyr, eller 52 450 kroner. Mye kan tyde på at skatteetaten har valgt å legge seg på en litt mykere overgang enn mange fryktet og at det sendes purringer på manglende innrapportering med ny frist og samtidig vedtak for tvangsmulkt dersom den nye fristen ikke overholdes. Men hvordan dette med sikkerhet vil bli praktisert er det alt for tidlig å si noe om.

Andre tredjepartsopplysninger kan for eksempel være innrapportering av utbetaling til selvstendig næringsdrivende.

Øvrige satser for eksempelvis skattemelding for merverdiavgift står fast med kr 524,- pr dag inntil 50 rettsgebyr.

Se satsene her

Mange av rapporteringsskjemaene har endret navn i år. Selvangivelse heter for eksempel nå Skattemelding. Og omsetningsoppgaven har endret navn til: Skattemelding for merverdiavgift. Uansett navn er det enda viktigere enn før at rapportene blir sendt til rett tid og med korrekt innhold. Dette hjelper regnskapsfører deg med.