Har du AS? Kanskje er du en av dem som stiftet selskap i fjor?

Glem ikke fristen for Aksjonærregisteroppgaven den 31.1. Oppgaven skal leveres av alle aksjeselskap og skal danne grunnlag for oppdatering i nødvendige registre, samt opplysninger i de forhåndsutfylte selvangivelsene.

Fra 2017 kan selskapet ilegges kr 2 098,- pr dags forsinkelse av oppgaven. Det er vel anvendt tid å besørge at dette er i orden. Husk også at oppgaven må være godkjent innen fristen.

For noen kan det være greit å vite at tidligere års oppgaver må være godkjent før 2016 vil bli akseptert. Så ble aksjonærregisteroppgaven av en eller annen grunn ikke sendt for 2015, må du gjøre dette før du sender for 2016.