horizontal-1015739_1920Skatteetaten sender i disse dager ut orientering til næringsdrivende via Altinnportalen. Det er absolutt verdt noen minutter. I år har nemlig Skatteetaten fått utvidet adgang til å ilegge tvangsmulkt for manglende innrapportering av en rekke oppgaver. Også en del oppgaver hvor forsinket rapportering tidligere ikke har medført kostnad.

I 2017 kan det ilegges dagbøter fra første dag for A-meldinger, Aksjonærregisteroppgaver og Skattemelding for merverdiavgift for å nevne noe. Og det kan raskt bli betydelige beløp, spesielt for små selskaper. Bøtene varierer i størrelse pr dag men kan ved lengre tids forsinkelse overstige femti tusen kroner og i enkelte tilfeller mer.

Også ved åpenbare feil kan det ilegges bøter. Det er vanskelig å forutse hvordan dette vil bli praktisert. Men det er liten tvil om at det i 2017 er viktigere enn noengang med korrekt innrapportering til riktig tid.

Profesjonell bistand kan raskt betale seg når tvangsmulkten kan passere 2 000 kroner dagen.

God oppfølging og nært samarbeid vil trolig være et nøkkelord for mange i tiden fremover.  Et godt samarbeid mellom ditt foretak og din regnskapsfører er din sikkerhet for at du skal slippe å tenke så mye på disse tingene og konsentrere deg om det du kan best.